Information, orders:
+420 728 760 443
+420 737 923 868
Mon–Thu: 9am–4pm, Fri: 9am–2pm
Category
  Brands
  Blog
   No products found
   NewsBack in stock
   User
   Menu

   Privacy Policy

   A. VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY
   1. Uděluji tímto souhlas společnosti Strobl.cz s.r.o., IČ 28123140, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, PSČ 13000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 196650 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:
   - jméno a příjmení
   - poštovní adresa
   - e-mail
   - telefonní číslo

   2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování objednávky a doručení objednaného zboží zákazníkovi, tj. za účelem plnění uzavřené smlouvy, a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

   B. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA
   1. Uděluji tímto souhlas společnosti Strobl.cz s.r.o., IČ 28123140, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, PSČ 13000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 196650 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:
   - jméno a příjmení
   - poštovní adresa
   - e-mail
   - telefonní číslo
   - pohlaví
   - datum narození

   2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence zákazníků, umožnění zákazníkům sledování historie objednávek a snadnějšího vytváření nových objednávek a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

   C. VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE
   1. Uděluji tímto souhlas společnosti Strobl.cz s.r.o., IČ 28123140, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, PSČ 13000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 196650 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje (pokud byly v kontaktním formuláři vyplněny):
   - jméno a příjmení
   - e-mail
   - telefonní číslo

   2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zodpovězení dotazu položeného prostřednictvím kontaktního formuláře a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

   D. PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTERU
   1. Uděluji tímto souhlas společnosti Strobl.cz s.r.o., IČ 28123140, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, PSČ 13000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 196650 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:
   - e-mail

   2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

   SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
   3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání společnosti Správce. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na tyto kontaktní údaje společnosti Správce.

   4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Správce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. V současné době Správce využívá tyto zpracovatele:
   - společnost K2 Atmitec s.r.o., IČ 42767717, se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární 1097/7, PSČ 702 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 2013
   - společnost nuabi, s.r.o., IČ 26036860, se sídlem Kosmonautů 40, Jindřichův Hradec V, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích , oddíl C, vložka č. 10603
   - společnost Česká pošta, s.p., IČ 47114983 se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, č. vložky 7565
   - společnost Geis Parcel CZ s.r.o., IČ 4 63077051 se sídlem Zemská 211, 337 01 Ejpovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, č. vložky 9503
   Dalšími příjemci osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy, stejně jako osoby zajišťující marketingové služby pro společnost Správce. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

   5. Beru na vědomí, že mám právo:
   - vzít souhlas kdykoliv zpět,
   - požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
   - požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
   - vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
   - požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,
   - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
   - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu
   - nemám povinnost osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy

   Basket contains not allowed items

   Show basket

   The article was added to comparison

   Show comparison

   Please wait...
   Unable to complete your order, please try again later