Kategorie
  Marken
   Blog
    Produkte
     Keine Produkte gefunden.
     NeuheitWieder auf Lager
     Nutzer
     Menü

     Datenschutz-Bestimmungen

     A. VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY
     1. Uděluji tímto souhlas společnosti Strobl.cz s.r.o., IČ 28123140, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, PSČ 13000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 196650 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:
     - jméno a příjmení
     - poštovní adresa
     - e-mail
     - telefonní číslo

     2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování objednávky a doručení objednaného zboží zákazníkovi, tj. za účelem plnění uzavřené smlouvy, a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

     B. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA
     1. Uděluji tímto souhlas společnosti Strobl.cz s.r.o., IČ 28123140, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, PSČ 13000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 196650 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:
     - jméno a příjmení
     - poštovní adresa
     - e-mail
     - telefonní číslo
     - pohlaví
     - datum narození

     2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence zákazníků, umožnění zákazníkům sledování historie objednávek a snadnějšího vytváření nových objednávek a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

     C. VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE
     1. Uděluji tímto souhlas společnosti Strobl.cz s.r.o., IČ 28123140, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, PSČ 13000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 196650 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje (pokud byly v kontaktním formuláři vyplněny):
     - jméno a příjmení
     - e-mail
     - telefonní číslo

     2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zodpovězení dotazu položeného prostřednictvím kontaktního formuláře a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

     D. PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTERU
     1. Uděluji tímto souhlas společnosti Strobl.cz s.r.o., IČ 28123140, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, PSČ 13000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 196650 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:
     - e-mail

     2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

     SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
     3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání společnosti Správce. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na tyto kontaktní údaje společnosti Správce.

     4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Správce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. V současné době Správce využívá tyto zpracovatele:
     - společnost K2 Atmitec s.r.o., IČ 42767717, se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární 1097/7, PSČ 702 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 2013
     - společnost nuabi, s.r.o., IČ 26036860, se sídlem Kosmonautů 40, Jindřichův Hradec V, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích , oddíl C, vložka č. 10603
     - společnost Česká pošta, s.p., IČ 47114983 se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, č. vložky 7565
     - společnost Geis Parcel CZ s.r.o., IČ 4 63077051 se sídlem Zemská 211, 337 01 Ejpovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, č. vložky 9503
     Dalšími příjemci osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy, stejně jako osoby zajišťující marketingové služby pro společnost Správce. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

     5. Beru na vědomí, že mám právo:
     - vzít souhlas kdykoliv zpět,
     - požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
     - požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
     - vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
     - požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,
     - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
     - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu
     - nemám povinnost osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy

     Požadavek nemůže být odeslán. Zkuste to znovu později

     Ihr Warenkorb enthält nicht autorisierte Artikel

     Warenkorb ist leer

     Warenkorb anzeigen

     Der Artikel wurde dem Vergleich hinzugefügt

     Bitte warten Sie einen Moment...
     Die Bestellung kann nicht abgeschlossen werden. Bitte versuchen Sie es später erneut